Verksamhetsbudget 2017 med flerårsplan 2018-2019

Styrelsen har arbetat med Verksamhetsbudgeten för 2017 samt en flerårsplan för åren 2018-2019 enligt tidigare givna direktiv och som fastställt av föreningsstämman enligt protokoll 2016-10-29, § F1617, vilket framgår av nedan angivna styrelseprotokoll…

# 2016-08-29, § 16130. (PDF)

# 2016-10-10, § 16164. (PDF)

Klicka på den blå länken för att läsa hela den uppdaterade Verksamhetsbudgeten för 2017 med flerårsplan 2017-2018. (PDF)