Justerat protokoll vårträff 29 april 2023

Årets årsmöte genomfördes i Hallasjö. Efter genomfört årsmöte berättade Hallasjö vägförening om deras gemensamma arbetet för att hålla kvar mer vatten i Hallasjö efter inledningen blev vi guide i området där man planerar vattenhållande åtgärder.

Tack Alla deltagare. Ett extra tack till Gunnel och Ulf svensson och Hallasjö Vägförening för en mycket fin presentation och guidning av er vackra miljö. 

Dokument vårträff 2023:

Protokoll 29 april 2023

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2022-2024

Vårträff 29 april 2023

Den 29 april träffas vi i Hallasjö för att genomföra vårträff/årsmötet.

Årsmötet hålls kl 10.00 hos Gunnel och Ulf Svensson, Hallasjö 111.

Under mötet serveras fika.

Handlingar:

Kallelse årsmöte 29 april 2023

Verksamhetsberättelse 2022

revisionsberättelse för år 2022

Verksamhetsplan 2022-2024

Efter årsmötet (ca 11:00), presenterar Hallasjö vägförening sina LONA projekt Återväta Hallasjö och Åtgärder för att återväta Hallasjö. Därefter får vi en guidning i områdena som ingår i projekten.

Välkomna.

 

 

 

 

 

Torsås Kustmiljögrupps föreningsstämma/höstträff

Tid: Lördag den 15 oktober kl. 10.00
Plats: Sjöfartsmuséet Bergkvara

Klockan 10 börjar vi med diskussion om årets vassklippning och framtidens arbete. På plats finns representant från kommunen samt Tommy Johansson, ny vassklippnings entreprenör.

Fika serveras i samband med diskussionen om vassklippningen.

Föreningsstämman påbörjas ca 11:00
Föreningsstämmans dagordningen finner ni i länken Föreningsstämma/Höstträff

VÄLKOMNA önskar styrelsen