Samråd för vasslåtter 2021

Under våren 2021 påbörjas arbetet med att samråda inför vasslåtter 2021-2025. Besluten är 5 åriga och beslutet som finns idag faller ut när detta året är över.

Arbetet kommer att samordnas av Assar Johansson med stöd av Rune Franzen.

Assar kontaktar era när arbetet påbörjas.

Fundera på hur ni kommer hantera den slagna vassen framledes. Detta ska meddelas till Torsås kommun innan samrådet lämnas in till Länsstyrelsen.

Vill också uppmärksamma att enligt Länsstyrelsens beslut 2016- 04-28 punkt 6. Ska vassen Forsla bort från området så fort åtgärden är slutförd.

Samråd för vasslåtter 2021

Beslutet som finns idag faller ut 2020. Besluten från länsstyrelsen är 5 åriga. Under våren 2021 påbörjas arbetet med att samråda inför vasslåtter kommande år. 

Arbetet kommer att samordnas av Assar Johansson med stöd av Rune Franzen.

Assar kontaktar era när arbetet påbörjas.

Fundera på hur ni kommer vill hantera den slagna vassen framledes. vart ni ska mellanlagra vassen och sedan slutligen hantera vassen. Detta ska meddelas till Torsås kommun innan samrådet lämnas in till Länsstyrelsen.

Vill också uppmärksamma att enligt Länsstyrelsens beslut 2016- 04-28 punkt 6. Ska vassen forsla bort från området så fort åtgärden är slutförd. Inga vasshögar ska ligga kvar på strandängar eller i närheten av strandkanter detta för att minska skadan på marken men också för att näringen som tas upp med vassen inte ska laka ut till vattnet igen.

LONA 2018-2021

2018 lämnade Kustmiljögruppen in en LONA ansökan med fokus på att restaurera 2 våtmarker, projektera för en ny våtmark samt framställande av en informationsskylt. Projektet beviljades med 408 000 kr där KMG går in med 10 %, framförallt finansieras projektet med eget arbete. Under året har en ansökan lämnats in och beviljats för restaurering av våtmarken i Järnsida. Naturvårdsingenjörerna har projekterat en våtmark i Brinkaström. Tyvärr har vi fått backa, då länsstyrelsen inte tyckte att den projekterade våtmarken var kostnadseffektiv. Restaurering av våtmarken i Järnsida genomförs innan vintern i år och Informationsskylten tas fram under hösten. Inom kort kommer mer om projektet och hur det fortskrider.

Årets vasslåtter är nu avslutad

Hej!

Nu är årets vasslåtter avslutad. Assar hälsar att över lag har vassen dragit sig tillbaka.

Vill bara påminna er som ännu inte är klara med ert vassarbetet att vassen endast bör ligga en kort tid på strandängarna max 14 dagar, annars kan värdefull flora gå förlorad.

Vill ta chansen att säga att ni gör ett bra jobb med att ta hand om den klippta vassen!

Har ni frågor om lagring och lagringsplatser som rör vass och slåtter kontakta Torsås kommun.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp