Strand och vattenbryns städning

6 juni, nationaldagen bjuder vi in till strand och vattenbryns städning.

Vi samlas klockan 9 och plockar några timmar innan lunch. Vi återkommer inom kort var vi börjar arbetet och var vi träffas. 

På plats kommer det finnas tillgång till sopsäckar och gripklor. 

Ta med handskar och glatt humör. 

Hälsningar

Styrelsen Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll 2022

Styrelsemöte 7 maj 2022

Underskrivet protokoll, styrelsemöte

Årsmöte 7 maj 2022 

Innan årsmötet inleddes  – Berättade Pernilla Landin om fiskevårdande åtgärder i vattendrag samt om Torsås kommuns vattenarbete. 

Fiskevårdande åtgärder i vattendragTorsås kommuns vattenarbete

Justerat protokoll årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Ekonomisk redovisning 2021

Verksamhetsplan 2022-2023

 

Vårträff, årsmöte 7 maj

Kallelse och dagordning för Torsås Kustmiljögrupps årsmöte 2021.

Ordinarie årsmöte med medlemsförhandlingar i Torsås Kustmiljögrupp.

Tid: Lördagen den 7 maj kl. 10.00.
OBS! byte av lokal! Bergkvara Sjöfartsmuseum, Hamnmagasinet i hamnen,
385 42 Bergkvara

 – Information av Johanna Eriksson, Torsås kommun angående fiskevårdande åtgärder i vattendrag.
 – Redovisning av Torsås kommuns arbete. Johanna Eriksson och Pernilla Landin informerar.

Efter föredragen hålls årsmöte med medlemsförhandlingar i Torsås
Kustmiljögrupp.

Fika serveras under mötet.

OBS! Innan årsmötet kommer styrelsen att träffas för ett kort styrelsemöte.
Vi träffas kl. 09.00 i samma lokal som ovan

Information från Kustmiljögruppen

Hej!

Även om vi befinner oss ett bit in på det nya året vill jag önska er en god fortsättning.

Styrelsen har inte haft några styrelsemöten efter föreningsstämman i höstas med anledning av den rådande pandemin. Det som har varit nödvändigt att komma vidare med har fått avhandlas via telefon och via mail.

På föreningsstämman framfördes att kommunen har bildat en grupp tillsammans med berörda föreningar och intressenter angående skarvfrågan. Kustmiljögruppens representant är Jarl Sturesson.  Anteckningar från senaste mötet. Minnesanteckningar skarvmöte 1 feb

Vid föreningsstämman hösten 2021, informerade styrelsen om det pågående arbetet med den nya våtmarken som planeras i Brinkaström.

 Efter föreningsstämman kunde intresserade följa med på en bussresa till Järnsida för att beskåda resultatet av restaureringen av våtmarken där. Grävningsarbetena visade sig vara bra utförda och våtmarken såg mycket bra ut att beskåda.  Förhoppningsvis ska funktionen vara perfekt också. Projektet i Järnsida är därmed avslutat.

 Anläggningen av våtmarken i Brinkaström är fortfarande pågående. Som ni redan vet godkände inte Länsstyrelsen i Kalmar förra projekteringen. Därmed fick vi börja om med nya konsulter. Naturcentrum har under sommaren projekterat och kommunen har varit behjälpliga med en anmälan om vattenverksamhet som sänts till länsstyrelsen. Ytterligare en markägare har blivit involverad i projektet. Fortfarande pågår dock arbetet med vissa detaljer i projektet. Troligtvis kommer inte arbetet att kunna sättas i gång fören till hösten eftersom Länsstyrelsens handläggningstid är ca 6 månader.

En en informationstavla som sponsrats av Lena Ovesson och formgivits av Jan Olsson har satts vid våtmarken (vid Torsås kyrka). Även LONA – medel har använts. Skylten informerar om våtmarkers betydelse för bl.a. rening av vatten i naturen, naturupplevelse m.m.

Undertecknad är tacksam om ni hör av er till mig eller någon av de övriga i styrelsen angående frågor eller förslag som berör Kustmiljögruppen.

Hälsningar

Kerstin Ahlberg

ordförande