Visning av genomför åtgärd i Brinkaström

Välkommen till visning av genomförd återaktivering av en delsträcka i Brömsebäcken.
Under hållbarhetsveckan 2023 visades arbetet upp, men då hade inte vattnet hittat till Brömsebäcken. Nu besöker vi Brinkaström för att se hur åtgärden ser ut idag.
1 april, annandag påsk klockan 10:30, träffas vi i Brinkaström 418, hos Lennart och Kennerth och tittar på resultatet av deras arbete.

Välkomna.

 

Kustmiljögruppen har genomfört samråd för alger

Från 2024 och 5 år framöver kan nu kustmiljögruppens medlemsföreningar samla in alg enligt givet beslut. Inom kort kommer föreningarnas kontaktpersoner för vassklippning, nu mera kallat åtgärder i samverkan bli kallade till Torsås kommun för att diskutera hur arbetet kan genomföras under året och kommande år.

Målet är att göra mer miljöförbättrande åtgärder än att endast klippa vass. 

Se länsstyrelsen beslutet för borttagning av algmattor.

Protokoll styrelsemöte 6 februari 2024

Protokoll från styrelsemöte 6 februari 2024.

Nu finns protokollet tillgängligt för läsning, nedan ser ni ett smakprov av innehållet i protokollet.

Vårträff genomförs 4 maj, kl. 10:00, start 10 i båtklubbens lokal, Dalskär.
Efter genomfört möte, tar vi oss ut med Kalmarsundsleden söder över mot nyanlagd våtmark 2023 i Skällenäs hos Anders Johnson. På vägen till och från våtmarken tänker vi att vi ska hjälpas åt att plocka skräp. KMG bistår med soppåsar, några plockare och några handskar. Framme vid våtmarken berättar markägaren om våtmarken.

En uppmaning, val kommer ske vid vårträff, vi behöver fler styrelsemedlemmar som kan arbeta och engagera sig i styrelsen och i aktiviteter. Vänligen prata runt med era medlemmar i era föreningar, föreslå gärna kandidater. Förslag lämnas till ordförande.

Föreningsstämma/ höstträff 14 oktober

Välkommen lördagen den 14/10 kl. 10:00 till Båtklubbens lokaler vid Dalskär i Bergkvara.

Förmiddagsfika serveras   

Gästföreläsare Amie Ringberg, tidigare grundvattenexpert på Länsstyrelsen i Kalmar, numer VA-projektledare i Borgholm.

Amie presenterar ” Vattentillgång  i ett förändrat klimat” och beskriver risken för torka och vattenbrist i Kalmar län  – och varför det är så och hur det påverkas av klimatförändringen.

Efter föreläsningen genomförs föreningsstämman.
Dokumenten finner ni i länkarna  Kallelsen 14/10-2023Verksamhetsplan 2022-2024

 

Hållbarhetsvecka i Torsås kommun

evenemang

Hållbarhetsveckan pågår mellan 16-24 september.
Vill uppmärksamma er på att det finns många spännande aktiviteter, Kustmiljögruppen vill lyfta fram några av aktiviteterna:

  • Kuststädning på Strandens Dag, kustremsan mellan Dalskär till Badudden i Bergkvara. 16/9 kl. 12:00. Samling vid Skytteholmen i Bergkvara.
  • Fladdermusvandring på Ödet i Torsås. 17/9 kl. 19:30. Samling vid kyrkans parkering i Torsås.
  • Hållbarhets- och avloppsmässa på parkeringen vid Badudden i Bergkvara 18/9,
    15:00-18:00.
  • Visning av nyanlagt svämplan mm vid Villagatan i Torsås 21/9 kl. 17. Vi samlas vid kyrkans parkering och går genom Ödet till Villagatan.
  • Visning av nyanlagd vattenåtgärd i Brinkaström, 23/9, kl. 11. Vi samlas på gårdsplanen, Brinkaström 418 (en aktivitet som Kustmiljögruppen & Vattenrådet samarrangerar)

Läs mer i informationsbladet som ni som är boende i Torsås kommun får under närmaste dagarna i era brevlådor.

Hela programmet och mer information om respektive aktivitet hittar ni i evenemangskalender, följ länken https://visittorsas.se/evene