Tidningsartiklar 2014

Tidningsåret 2014

(I enlighet med beslut i styrelseprotokoll § 12071, 2012-04-16, skall tidningsartiklar hämtas från Barometern-OT, Östran, SvD och KLT)

December månad 2014
Försurning påverkar räkan, Östran 2014-12-30 (JPG)
Havsnivåerna längs kusten i Kalmar län skjuter i höjden, Östran 2004-12-30 (JPG)
Havsnivåerna är höga i länet, Östran 2014-12-30 (JPG)
Många yttrande över VA-plan, Östran 2014-12-29 (JPG)
Hur man löser klimatproblemet, SvD 2014-12-28 (PDF)
Lokalt projekt för bättre vatten förlängs, Östran 2014-12-27 (JPG)
Medeltemperaturen ökar mest i Norden, Östran 2014-12-24 (JPG)
Samverkan om klimatet, Östran 2014-12-24 (JPG)
Ålen behöver ett fortsatt starkt skydd, SvD 2014-12-24 (JPG)
Vattnet vid planerat bygge är förorenat, Östran 2014-12-23 (JPG)
Magasinera och fördröja – ett helhetsgrepp, Kommunbladet – ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 2, 2014.
Småfiskarna får inte kastas tillbaka i havet, Östran 2014-12-22 (JPG)
Uppåt för räkan – fisket får öka, Östran 20014-12-18 (JPG)
Torskens föda skall undersökas, Kalmarposten 2014-12-18 (JPG)
42 biljoner liter vatten sökes, SvD 2014-12-18 (JPG)
Jakt på tjuvfiskare av ål ökar, Östran 2014-12-16 (JPG)
Fakta/Lima-mötet, Östran 2014-12-15 (JPG)
Pessimism trots avtal i Lima, Östran 2014-12-15 (JPG)
Ålar på bordet trots förbud, SvD 2014-12-14 (JPG)
Märkbar besvikelse över klimattoppmötet, SvD 2014-12-14 (JPG)
Utsläppsregler inte avgörande, SvD 2014-12-12 (PDF)
Gråsälar havets nya vithajar, SvD 2014-12-11 (JPG)
Paraffinklumpar – fall för regeringen, Östran 2014-12-11 (JPG)
Uppvärmningen dämpas, Östran 2014-12-11 (JPG)
Stora mängder paraffin har hittats längs kusten, Östran 2014-12-10 (JPG)
”Nu ska de strunta i oss”, Östran 2014-12-10 (JPG)
LRF kräver ny prövning av strandskyddet, Östran 2014-12-12 (JPG)
Sverige klättrar i klimatranking, SvD 2014-12-09 (JPG)
Miljöbomb på havets botten, Östran 2014-12-06 (JPG)
Vattenproblem för hushåll i Gullabo, Östran 2014-12-02 (JPG)

November månad 2014
Stor vilja att handla ekologiskt, SvD 2014-11-29 (JPG)
Detta händer i Lima, SvD 2014-11-29 (PDF
”Två grader är ett absolut minimum”, SvD 2014-11-29 (PDF)
Spring Systems i Torsås AB 50 år, Torsås-Posten. Årg. 32 Nr 4, 2014 (PDF)
Smalare strandskydd längs kusten, Östran 2014-11-27 (JPG)
”Oväntat positivt” inför klimatmöte, SvD 2014-11-27 (JPG)
Vattendrag ska studeras närmare, Östran 2014-11-24 (JPG)
Mörbylånga klimatkompenserar resor, Östran 2014-11-22 (JPG)
Nej till muddring av Norra kajen, Östran 2014-11-21 (JPG)
Positivt till ny våtmark, Östran 2014-11-21 (JPG)
Spolplatta håller tungmetaller borta, Östran 2014-11-21 (JPG)
Miljöchefen lugnar om dricksvattnet, Östran 2014-11-20 (JPG)
Missfärgat vatten igen, Östran 2014-11-20 (JPG)
Prover hoppas ge svar, Östran 2014-11-20 (JPG)
Thore leder kommissionen, Östran 2014-11-20 (JPG)
Prover ska tas på bensinvatten, Östran 2014-11-19 (JPG)
Slamhalter ger dyrare renvatten, Östran 2014-11-19 (JPG)
Snart klart för muddring i småbåtshamn, Östran 2014-11-17 (JPG)
Vattenvårdsplan klar för fyra år framåt, Östran 2014-11-13 (JPG)
Klimatmål får underkänt, SvD 2014-11-13 (JPG)
Översvämmad mark ska öka gäddbeståndet, Östran 2014-11-12 (JPG)
Forskning om koldioxid och alger stöds, Östran 2014-11-12, (JPG)
Toavatten får dumpas i Östersjön, Östran 2014-11-11 (JPG)
Inga brandskumsrester i Torsås dricksvatten, Östran 2014-11-10 (JPG)
Nya fiskar dyker upp i svenska vatten, Östran 2014-11-08 (JPG)
Thore ska kämpa för Östersjön, Östran 2014-11-06 (JPG)
Nya filter sparar 600 ton koldioxid, Östran 2014-11-06 (JPG)
Romson hoppfull om nytt klimatavtal, Östran 2014-11-04 (JPG)
Ny båt ska minska köerna till Garpens fyr, Östran 2014-11-04 (JPG)
Lättare att bygga vid havet med nya regler, Östran 2014-11-04 (JPG)
Nya siffror om vassröjning, Östran 2014-11-03 (JPG)
Del av Emån blir naturreservat, Östran 2014-11-03 (JPG)
Kartlägg förorenat vatten, SvD 2014-11-02 (PDF)

Oktober månad 2014
Vassröjning har blivit ett problem, Östran 2014-10-30 (JPG)
”Gör inte klimatpolitiken svårare än nödvändigt”, SvD 2014-10-29 (JPG)
Möjligt bygga havsnära, Östran 2014-10-29 (JPG)
Domstol stoppar vattenkraftverk med förbud, Östran 2014-10-29 (JPG)
Satsning ska stoppa översvämningar, Östran 2014-10-28 (JPG)
Frikoppla tillväxt från förbrukning, SvD 2014-10-25 (PDF)
EU:s klimatmål klara – med taktisk bakväg, SvD 2014-10-25 (JPG)
EU:s klimat och energimål till 2030, Östran 2014-10-25 (JPG)
EU väntar klimatmotstånd i Paris, Östran 2014-10-25 (JPG)
”10 förutsättningar för en klimatsmart politik”, SvD 2014-10-24 (JPG)
Projekt visar gifter i kroppen, Östran 2014-10-24 (JPG)
Budgetmiljarder till FN:s miljöfond, SvD 2014-10-21 (JPG)
Olja och kvicksilver i marken, Östran 2014-10-21 (JPG)
En renande insats i skogen, Östran 2014-10-20 (JPG)
Reaktor i Oskarshamn ska avvecklas, SvD 2014-10-18 (JPG)
Ny dammanläggning bidrar till renare vatten i Östersjön, Östran 2014-10-17 (JPG)
Oklara besked om klimatmål, SvD 2014-10-17 (JPG)
Accepterar lägre klimatmål, Östran 2014-10-17 (JPG)
Naturreservat ska höststädas, Östran 2014-10-17 (JPG)
Inga klimatmål från svenskt håll, SvD 2014-10-16 (JPG)
Minskade torskkvoter upprör, Östran 2014-10-15 (JPG)
Ledningsnät kontrolleras i Bergkvara, Östran 2014-10-10 (JPG)
Dricksvattnet måste skyddas, SvD 2014-10-10 (JPG)
Från grönt elände till dundergröda, Östran 2014-10-09 (PDF)
Miljöskandal av historiska mått, SvD 2014-10-09 (PDF)
Kajreparationer tidigast till våren, Östran 2014-10-08 (JPG)
Vågar vi dricka kranvatten?, SvD 2014-10-07 (PDF)
Giftalger upptäcks med ny teknik, SvD 2014-10-07 (JPG)
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål får kritik, SvD 2014-10-07 (JPG)
Vassröjning pågår i Bergkvara, Östran 2014-10-03 (JPG)
Kanalrensning i Söderåkra, Östran 2014-10-03 (JPG)
Upphandlings skall slutföras, Östran 2014-10-03 (JPG)

September månad 2014
Småländskt energibolag kombinerar miljötänk med affärsnytta, SvD Mediaplanet
09-2014 (JPG)
Vattenrening med filter bidrar till förbättrad vattenkvalitet, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Rädda Östersjön, september 2014, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Minireningsverk bidrar till att skona Östersjön, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Minireningsverk ger effektivt skydd för miljön, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Viktigt att välja rätt vid val av avloppsreningsverk, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Ambitionssänkning leder till ökade utsläpp, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Ny lag för hela båtlivet, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Rädda Östersjön med toaletter som är skonsamma mot miljön, SvD Mediaplanet
09-2014 (JPG)
Trosa kommun satsar på att förbättra öringens levnadsmiljö, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Oskarshamns kommun satsar på hållbarhet och minskad miljöpåverkan i kustområden, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
VA-verk på Möja bidrar till att rädda Östersjön, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Vårt hav behöver fler duktiga och engagerade naturvetare, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Östersjöns alger filtrerar vattenmiljön, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Innovativ teknik för precisionsodling bidrar till att minska utsläppen av gödselämnen i Östersjön, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Konkreta naturvårdsinsatser säkrar framtidens rovfiskbestånd, SvD Mediaplanet
09-2014 (JPG)
Blir det bättre eller blir det sämre? SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Om BalticSea2020, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Utbildningar kompetensutvecklar miljöinspektörer kring den senaste tekniken, SvD Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Torsken är tillbaka i Östersjön – eller? SvD, Mediaplanet 09-2014 (JPG)
Dyra löften men klimatpengar saknas, Östran 2014-09-25 (JPG)
Vattenbrist, Östran 2014-09-25 (JPG)
Venedig och Vellinge i kamp mot havets kraft, SvD 2014-09-24 (PDF)
Miljöhot konfereras bort, SvD 2014-09-24 (JPG)
Vi är inte här för att prata. Vi är här för att skapa historia. SvD 2014-09-24 (JPG)
Intresse för hamnen igen, Östran 2014-09-24 (JPG)
Miljömål skall trappas upp, Östran 2014-09-24 (JPG)
Regnoväder på östkusten, SvD 2014-09-23 (JPG)
Musslorna skall rädda havet, Östran 2014-09-18 (JPG)
Muddring drar ut på tiden, Östran 2014-09-17 (JPG)
”Ingen visste att musslorna fanns där”, Östran 2014-09-12 (JPG)
Ozonskiktet är på väg att stärkas, SvD 2014-09-11 (JPG)
”Man tror inte att det har hänt sedan andra världskriget”, SvD 2014-09-08 (JPG)
EU avvaktar med ny kvot för torskfiske, SvD 2014-09-04 (JPG)
Centerns miljöpris, Torsås-posten september 2014 (JPG)

Augusti månad 2014
Bakterier kan bekämpa klimatförändringar, Östran 2014-08-21 (JPG)
Tre Kronor i Kalmar för en bättre havsmiljö, Östran 2014-08-21 (JPG)
Fiskare ersätts för sälskador, SvD 2014-08-20 (JPG)
Barn smittat av badvattnet, Östran 2014-08-16 (JPG)
Träff för nyinflyttade ställs in, Östran 2014-08-16 (JPG)
Provfiske gav mixad fångst, Östran 2014-08-13 (JPG)
Vass(t) meddelande oroar förening, Östran 2014-08-12 (JPG)
Långsiktig plan för vatten, Östran 2014-08-11 (JPG)
Sista sommaren med toa på sjön, Östran 201408-09 (JPG)
Algerna är en resurs som vi knappt använder, Östran 2014-08-09 (PDF)
Betydligt mer kvicksilver i världshaven än man trott, Östran 2014-08-08 (JPG)
Kräver ändrade regler för ålfisket, Östran 20174-08-02 (JPG)
Vill rädda fåglarna från plastdöd, Östran 2014-08-02 (JPG)

Juli månad 2014
Yrkesfisket på väg att dö ut, Östran 2014-07-30 (JPG)
Döda fiskar flyter vid Vindholmen, Östran 2014-07-30 (JPG)
Rekord för turistbyrån, Östran 2014-07-30 (JPG)
Torsken i Östersjön krymper, SvD 2014-07-27 (PDF)
”Vi måste spara på vattnet”, Östran 2014-07-26 (JPG)
Miljöfrågan i fokus, Östran 2014-07-23, (JPG)
Fler alger på väg, säger Sture Nellbring, marinbiolog vid Länsstyrelsen i Stockholm, Östran 2014-07-23 (JPG)
Böda kan andas ut – algerna är borta, Östran 2014-07-23 (JPG) 
Kolsöbor om algproblemet: ”Det stinker som tusan”, Östran 2014-07-17 (JPG)
Fler torskar har fångats i Kattegatt, SvD 2014-07-15 (JPG)
Bättre livsmiljö för fisk planeras, Östran 2014-07-12 (JPG)
Vinden stoppar algexplosionen, Östran 20414-07-11 (JPG)
Allt tidigare algblomning, SvD 2014-07-08 (JPG)
Skräpet även statens ansvar, SvD 2014-07-07 (PDF)
Plan för vattenvård ska antas, Östran 2014-07-07 (JPG)

Juni månad 2014
Dags nominera miljökämpar, Östran 2014-06-30 (JPG)
Haven måste skyddas, Östran 2014-06-28 (JPG)
Torsås blir bättre på miljömål, Östran 2014-06-26 (JPG)
Torsås klättrar i ranking, Östran 2014-06-26 (JPG)
Miljörankning chockade, Östran 2014-06-26 (JPG)
Världsbanken – Klimatsmart utveckling ger mer än det tar, SvD Näringsliv 2014-06-25 (JPG)
Nya toaregler för båtar oroar, SvD 2014-06-17 (JPG)
Havsörnar sjuka av gammalt gift, SvD 2014-06-17 (JPG)
Cementa med i forskning, Östran 2014-06-14 (JPG)
Geolog pratar vattennivåer på badstrand, Östran 2014-06-14 (JPG)
Högtryck, vattentemperatur och sådant bestämmer vad eller hur intensivt det blir,
SvD 2014-06-10 (JPG)
Torsås låg bakom en lagförändring, Östran 20174-06-09 (JPG)
Mystisk fiskdöd i insjö, Östran 2014-06-09 (JPG)
Mystisk fiskdöd gäckar forskare, Östran 2014-06-04 (JPG)
Framgång för gäddfabriken, Östran 2014-06-03 (JPG)

Maj månad 2014
Vill se mer kustnära boende, Östran 2014-05-28 (PDF)
Ölands Vattenråd frågar partierna, 2014-05-28 (JPG)
Insektsfaunan blir ljusare, SvD 2014-05-28 (JPG)
Bäst att bada vid Cyperns stränder, SvD 2014-05-28 (JPG)
Havsresa skall höja havets status, SvD 2014-05-27 (JPG)
Intresset för småskaligt bruk av solenergi stiger, Östran 2014-05-27 (JPG)
Planer för friskt vatten, Östran 2014-05-26 (JPG)
222 ejderhonor ruvar på ögruppen Utklippan i Blekinge, SvD 2014-05-23 (JPG)
Program klart för Bergkvaradagen, Östran 2014-05-22 (JPG)
Fåglar och grodor sätts i fokus, Östran 2014-05-20 (JPG)
Vi är dåliga på gamla läkemedel, Östran 2014-05-16 (PDF)
Man med stort miljöengagemang, Östran 2014-05-12 (JPG)
Mystisk massdöd bland fiskar oroar, Östran 2014-05-10 (JPG)
Medborgarförslag föreslås få nej, Östran 2014-05-07 (JPG)

April månad 2014
Tung maskin för framtiden, Östran 2014-04-30 (JPG)
Kustfiske läggs åt sidan, Östran 2014-04-26 (JPG)
Avloppsmässa fyllde lokal till brädden, Östran 2014-04-22 (JPG)
Miljoner till vatteninventering, Östran 2014-04-19 (JPG)
Strandskyddet bör nyanseras, SvD 2014-04-16 (PDF)
Flera byggfel i VA-projektet, Östran 2014-04-16 (JPG)
Vattenrådet strider för rätt att klaga, Östran 2014-04-16 (JPG)
Ekonomin tål klimatmålen, SvD 2014-04-14 (JPG)
För sent att rädda fisket, Östran 2014-04-12 (JPG)
Avlopp fall för statlig nämnd, Östran 2014-04-11 (JPG)
Vattenvårdsplan på kustmöte, Östran 2014-04-11 (JPG)
Vi är ekologiska analfabeter, SvD 2014-04-08 (PDF)
”Blodregn” faller över Kalmar, Östran 2014-04-05 (JPG)
Ålfiskare vill ta bort vattenhinder, Östran 2014-04-05 (JPG)
It-jättar ratar grön energi, SvD Näringsliv 2014-04-04 (JPG)
EU:s räddningsplan – för lite och för sent, SvD 2014-04-04 (JPG)
Nätverk kartlägger gift i vatten, SvD 2014-04-04 (JPG)
Allt sämre luft i Storbritannien, SvD 2014-04-04 (JPG)
Värmelagring kan få prestigefyllt pris, Östran 2014-04-03 (JPG)
Ett av åtta dödsfall beror på dålig luft, SvD 2014-04-01 (JPG)
Klimatet påverkar allt, SvD 2014-04-01 (JPG)

Mars Månad 2014
Gäddfabrik ska ge bättre återväxt, Östran 2014-03-31 (JPG)
Ökad satsning på landsbygden, SvD 2014-03-28 (JPG)
Ny miljöplan blir kritiserad, Östran 2014-03-27 (JPG)
Företagen får agera miljöpolis, SvD 2014-03-25 (PDF)
Miljösatsning på Skällenäs, Östran 2014-03-21 (JPG)
Fiskväg lyfts upp på högsta nivå, Östran 2014-03-21 (JPG)
Projekt skall gynna fisken, Östran 2014-03-20 (JPG)
Vattenråd får inte klaga, Östran 2014-03-19 (JPG)
Bro i Södra Kärr, Östran 2014-03-17 (JPG)
Skiffergas undantas från miljökrav, SvD 2014-03-16 (JPG)
Mänskligt gödsel lovande, SvD 2014-03-16 (JPG)
Nämnd har skärpt krav på sluten tank, Östran 2014-03-12 JPG)
Avlopp avslöjar drogvanorna, SvD 2014-03-10 (PDF)
Synpunkter på ny VA-plan, Östran 2014-03-06 (JPG)

Februari månad 2014
Tvist om vatten fall för staten, Barometern-OT 2014-02-24 (JPG)
Vad är mest värt?, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
BONUS-projektet Soils2Sea kartlägger näringsämnenas väg i våra jordar, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
SGU går till botten med gamla miljösynder, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Skärgårdsmässan firar med pompa- och engagemang, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Fördelar med central enhet för avloppskontroll, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Angelägen mötesplats för vatten och avlopp, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Ett tydligt regelverk underlättar för alla, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Möja löser VA-problemen, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Svensk vattenrening på export, SvD Media Planet 2014-02
Våra hav förvandlas till soptippar, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Skräp dödar, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Vi är inne i ett paradigmskifte, SvD Media Planet 2014-02 (JPG)
Nu struktureras vatten och avlopp, Östran 2014-02-22 (JPG)
Storsatsning på helt nytt reningsverk för att klara framtiden, Östran 2014-02-19 (PDF)
Klappat och klart för miljösatsning, Östran 2014-02-19 (JPG)
Reningsverket måste byggas ut, Östran 2014-02-17 (JPG)
Vatten- och avloppsplan för Torsås kommun, Östran 2014-02-14 (JPG)
Torsåsån kan få bättre vattenkvalitet, Östran 2014-02-14 (JPG)
Gårdby först ut i ny VA-plan, Östran 2014-02-14 (JPG)
Avlopp tas upp på möte för allmänheten, Östran 2014-02-12 (JPG)
Film om Assar Johansson visas i Gullabo, Östran 2014-02-12 (JPG)
Fler skall få bättre dricksvatten, Östran 2014-02-10 (JPG)
Avloppsvatten går mot strömmen, Östran 2014-02-10 (JPG)
Ingen fara att bada i Östersjön – just nu, Östran 2014-02-01 (JPG)

Januari månad 2014
Enskilda avlopp i fokus, Barometern-OT 2014-01-31 (JPG)
Kulturmiljöer hotas, Barometern-OT 2014-01-31(PDF)
Drickbart vatten ingen självklarhet, Barometern-OT 2014-01-31 (PDF)
Ny metod kan rädda vikarna, Barometern-OT 2014-01-31 (JPG)
Tre miljarder för att skydda vattnet – 2 sidor, Östran 2014-01-31 (PDF)
Antalet yrkesfiskare fortsätter att minska, Östran 2014-01-27 (JPG)
Stor besvikelse över EU:s klimatstrategi, SvD 2014-01-23 (JPG)
Planer på sportfiske i Torsås, Östran 2014-01-22 (JPG)
86 000 kronor satsar Mönsterås kommun på arrangemanget Gäddans dag,
Östran 2014-01-10 (JPG)
Arbetet med våtmarker behöver få fortsatt stöd, SvD 2014-01-08
Nytt miljötänk skapar jobb, Östran 2014-01-08 (JPG)
Forskare:Vattnet kräver skydd, Östran 2014-01-03 (JPG)