Verksamhetsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av styrelsens handläggning av detta ärende.

# § 15210, 2015-10-29 –  Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan
2017-2018. (PDF)

§ 15243, 2015-12-10 – Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan
2017-2018. (PDF)

# § 16007, 2016-01-25 – Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan
2017-2018. (PDF)

Klicka på den blå länken för att läsa ”Verksamhetsbudgeten för 2016 med plan
2017-2018″
. (PDF)