Vårträff 2015

”Vårträff 2015” med medlemsföreningarna och efterföljande årsmöte, lördagen den 9 maj 2015 med början 09.00.

I nedanstående protokoll har Kustmiljögruppen behandlat detta ärende.

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av styrelsens beslut.
# § 15018, 2015-01-22 – Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte lördagen den 9 maj 2015. (PDF)

# § 15052, 2015-02-17 – Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte lördagen den 9 maj 2015. (PDF)

§ 15080, 2015-03-19 – Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte lördagen den 9 maj 2015. (PDF)

§ 15106, 2015-04-14 – Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte lördagen den 9 maj 2015. (PDF)

Massmedia bevakning före och efter ”Vårträffen 2015”

 https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/05/Ostran20150430-3.jpg

Handlingar till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015”.

# Inbjudan till ”Vårträff 2015”, som vänder sig till de personer som finns utanför kretsen av medlemsföreningarna. (PDF)

# Kallelse till ”Vårträff 2015” med efterföljande ”årsmöte, som vänder sig till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF)

Detaljerat program med hålltider. (PDF)

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF)

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF)

2015-04-30
Sekretariatet expedierar vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Viktig information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar” jämte fyra bifogade filer…
# Viktig information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF)

# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015. (PDF) Informationen ovan grundar sig på uppgifter lämnade av föreningarna per den 8 maj 2015.

Handlingar till Kustmiljögruppens årsmöte

# Dagordning jämte ärendeberedning enligt § 14 i föreningens stadgar. (PDF)

Styrelsens handläggning av framtagande av ”Årsredovisning” för verksamhetsåret 2014 samt styrelsens förslag till beslut – § 15102, 2015-04-14. (PDF)

# Styrelsens förslag till ”Årsredovisning” för verksamhetsåret 2014. (PDF)

”Revisionsberättelsen” för Torsås Kustmiljögrupp, daterad och undertecknad
2015-03-18 av revisor Jan Hellman
. (PDF)

# FULLMAKT att företräda annan medlemsförening. (PDF)

# Checklista – endast för styrelsens ledamöter. (PDF)

# Anmälda deltagare per den 22 april 2015.
Alexandersson, Rune, Kärrabo Kustvårdsförening
Andersson, Lindha, Södra Kärr Samfällighetsförening
Andersson, Conny, Södra Kärr Samfällighetsförening
Bräutigam John, moderator för konferensen, Kustmiljögruppen
Bräutigam Megg, Kustmiljögruppen
Eklund, Karl-Gustaf (Kåge), sekreterare för konferensen, Kustmiljögruppen

Fransén, Rune, föreläsare, Kustmiljögruppen
Johansson, Assar, föreläsare, entreprenör, förare av Truxormaskinen
Karlsson, Hugo, Djursviks Samhällsförening
Landin, Pernilla, föreläsare Torsås kommun
Larsson, Gunnar, Kärrabo Kustvårdsförening
Lind, Ove, Bergkvara Samhällsförening

Lindberg, Leif, Bergkvara Hembygdsgille
Peribert, Lena, Kustmiljögruppen
Pontén, Einar, Gunnarstorps Miljöförening
Prestel, Pia, konferensansvarig, Kustmiljögruppen
Rosenborg, Magnus, Miljöföreningen Södra Ragnabo

Rosenborg, Åsa, Miljöföreningen Södra Ragnabo
Svensson, Thomas, Gunnarstorps Miljöförening
Täck, Kennert, Kustmiljögruppen
Wahlström, Göran, Djursviks Samhällsförening                        Totalt 21 anmälningar