Kustmiljödag den 2 juni 2016 i Västervik

Med anledning av att Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning, enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun inkommer med inbjudan till en Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 anmäler sig Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen presidium, att delta.

2016-05-10 Inkommer mail (PDF) från Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning, enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun med rubriken ”Inbjudan den 2 juni 2016 till Västerviks kommun” jämte en bifogad fil…
# Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. (PDF)

Inbjudan till kustfamiljen i Torsås kommun d.v.s. medlemsföreningarnas kontaktpersoner i Kustmiljögruppen kommer att via mail under senare delen av vecka 19, att få ta del av inbjudan. Kustmiljödagen i Västervik är en del av de årligt återkommande vattenaktiviteter i samverkan som ingår i ”Vattenturnén för 2016”.

Enligt utsänt programblad framgår bland annat, som är klickbart nedan…

Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. (PDF)

… att dagen börjar 10.00-12.00 med studiebesök följt av lunch fram till 13.00, varefter det följer Workshops fram till 16.30.

Samåkning sker med buss som avgår med påstigning från bland annat busstation i Bergkvara cirkatid 07.00. Exakt avgångstid kommer att meddelas senare.

Anmälan senast den 30 maj 2016 till gun.lindberg@vastervik.se