Aktivering av ”Badudden i Bergkvara” – delprojekt 01 i genomförd förstudie 2014/2015 avseende vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport

Nytt delprojekt under 2016 – genomförande

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sitt sista sammanträde avseende verksamhetåret 2016, den 28 november 2016, § 16210.

Klicka på den blå länken ovan för att ta del av informationen.