Kustmiljögruppen deltar på Bergkvaradagen 2016-05-05

Styrelsen har vid sitt sista sammanträde 2016-01-25, § 16036 tagit beslut på att Kustmiljögruppen efter ett års uppehåll ånyo skall delta på Bergkvaradagen, torsdagen den 5 maj 2016 mellan klockan 10.00 – 14.00 på hamnplan i Bergkvara.

Kustmiljögruppen är representerad genom sina ledamöter i styrelsen…
Du möter mellan 10.00 – 12.00 Pia Prestel, Magnus Rosenborg och
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund iklädda Kustmiljögruppens T-shirts.
Du möter mellan 12.00 – 14.00 Lena Peribert och Robert Briland iklädda Kustmiljögruppens T-shirts.

Vi finns på plats redan 09.00 för att ”rigga” vårt informationsstånd.

Mottot för Kustmiljögruppens deltagande är…

… att det är en självklarhet, att Kustmiljögruppen skall närvara vid denna kustaktivitet för och med lokalbefolkningen med Kalmarsund och Garpens fyr som dekor. De föreningar som finns med och är representerade på Bergkvaradagen syns och därmed finns de också, som ett bevis på att de är en levande aktör med sitt eget budskap i   närsamhället.

Styrelsen har handlagt detta ärende vid sina sammanträden…
# 2016-02-22, § 16036
# 2016-04-25, § 16070
# 2016-05-30, § 16098
som är klickbara på de tre blå klickbara länkarna ovan.

Checklista – informationsmaterial mm att ta med sig till Bergkvaradagen. (PDF)

Frågesport med svarstalong. (PDF)

Lotteriansvarig nr 13 – Karl-Gustaf (Kåge) Eklund

Lotteriansvarig nr 15 – Pia Prestel

Lotteriansvarig nr 17 – Lena Peribert/Robert Briland

Tidningsartiklar
Fest när Bergkvara tänker fira 400 år, Östran 2016-04-15 (PDF)

# TEASER med program – Bergkvaradagen. (PDF)

# TEASER med annons – Bergkvaradagen. (PDF)

# TEASER till föreningar – Bergkvaradagen. (PDF)