FEM nya medlemsföreningar sedan den 1 juli 2016

Rekryteringen av nya medlemsföreningar går parallellt med valberedningens arbete med att ersätta de såväl ordinarie såväl som de ersättande ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse, som lämnar styrelsen i samband med ”Vårträffen 2017”, dock senast den 30 april 2017.

Motivet för detta arbetssätt grundar sig på, att genom fler medlemsföreningar, så ökar med automatik rekryteringsunderlaget för nominering av ledamöter till styrelsen för Kustmiljögruppen från medlemsföreningarna.

Djursviks Stugförening fr.o.m. den 1 juli 2016

Påbonäs Stugförening fr.o.m. den 1 juli 2016

Torsåsbygdens Sportfiskeklubb fr.o.m. den 15 oktober 2016.

Bergkvara Båtklubb fr.o.m. den 1 november 2016.

Garpens Vänner fr.o.m. den 1 december 2016.

De nya föreningarna hälsas välkomna i ”kustfamiljen”, vilket kommer att omnämnas i ordförandens sista Nyhetsbrev, utgåva 4 för verksamhetsåret 2016.