PR-material

Logotyp
Torsås Kustmiljögrupp logotyp

Hämta vår logotyp i PDF-format
>> Logotyp med text på en rad (PDF)
>> Logotyp med text på två rader (PDF)

Informationsfolder

>> Ladda hem foldern, utgåva 8 – hösten 2018 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 7 – vintern 2016 (PDF)
>> Ladda hem inbladning, utgåva 7 – vintern 2016 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 6 – vintern 2016 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 5 – hösten 2016 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 4 – våren 2016 (PDF)
>> Ladda hem inbladning, utgåva 4 – våren 2016 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 3 – våren 2014 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 2 – hösten 2012 (PDF)
>> Ladda hem foldern, utgåva 1 – våren 2012 (PDF)

Kustmiljömärke
Kustmiljömärke

Miljöappeller

¤ Alltför många tror att de har gott om tid – i morgon!

¤ Vi har inte ärvt vår kustmiljö av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn och
barnbarn!

¤ Vad de allra flesta av oss behöver just nu, är just Du som får oss alla att göra vad vi
kan tillsammans!

¤ Ingenting är mera värdefullt än våra barns framtid!

¤ Livet är fullt av himmelriken! (Lämpar sig till bild på människa/djur)

¤ Mig äger ingen! (Lämpar sig till bild på människa/djur)

¤ Framtiden är min! (Lämpar sig till bild på människa/djur)

¤ Jag tror på ett liv i en kustmiljö med livgivande vatten!

¤ Om jag nu skall leva ett gott liv, så har jag rätt till friskt livgivande vatten!

¤ Framtiden för en vattenmiljö i balans är ingen gåva för någon. Det är ett uppdrag och
ansvar för alla.

¤ Varför ljuga för sig själv, när det finns så många sätt att säga sanningen på!

¤ Jorden är ett land och mänskligheten dess medborgare!

¤ Ibland måste Du säga nej till nuet för att säga ja till framtiden!

¤ Ju mer Du gläder naturen idag, desto gladare blir Dina barn och barnbarn!

¤ Slösa inte bort Dina tårar på gamla sorger. Ingenting är mer värdefullt än Ditt bidrag
för morgondagen!

¤ Jag ser morgondagen, inte med trångsynthet, utan med klokhet!

¤ Vi äger alla naturen som måste vårdas och älskas!

¤ Barn håller på att bli vuxna, när de ställer frågor om vår kustmiljö, som gör oss
generade!

¤ Livet för ett friskare vatten blir vad just Du gör idag, imorgon och i framtiden!

¤ I Torsås kommun är sommaren med friskt härligt vatten i Kalmarsund mer än en
årstid. Det är ett själstillstånd!

¤ Bakom varje framgång för mänskligheten och ett friskare vatten finns modiga beslut,
fattade av få!

¤ Kunskap är att tänka sig för en gång innan Du säger något. Klokhet är att tänka sig
för två gånger innan Du gör någonting. Bildning är att tänka sig för tre gånger inför
framtiden!

¤ Ju mer Du har att leva för desto mindre behöver Du att leva av!

¤ Du har inte bara ansvar för det Du tänker säger och gör – utan även för det som Du
inte tänker, säger och gör!

¤ Framtiden händer bara inte. Den formas och skapas just av Dig idag.