Extra årsmöte i Kustmiljögruppen lördagen den 6 maj 2017

Kustmiljögruppens presidium fick i uppdrag av årsmötet den 22 april 2017, att kalla till ett extra årsmöte enligt § Å1713 med anledning av, att valberedningen under årsmötet kunde avlägga slutrapport om, att det nu finns nominerade kandidater till de tre exekutiva funktionerna ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare en ordinarie ledamot och en adjungerad ledamot.

Datum: 2017-05-06
Tid: Klockan 10.00
Plats:
BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn med adress Dalskärsvägen 4, Bergkvara
Dagordning: Kommer att sändas ut till de 20 medlemsföreningarnas kontaktpersoner under söndagen den 23 april 2017. Presidiets förslag till dagordning avseende extra årsmöte 2017-05-06. (PDF)

Ärenden: 1. Val av ordförande för föreningen.
2. Val av tre ordinarie styrelseledamöter.
3. Val av en adjungerad ledamot.
4. Entledigande av nuvarande valberedning (Pia Prestel, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund samt Magnus Rosenborg, som tjänstgjort under tiden 2016-01-01 – 2017-05-07.

Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2017-04-22 – slutrapport!. (PDF)

Valberedningens förslag till det extra inkallade årsmötet…

 • Val av ny ordförande för tiden 2017-05-08 – 2018-12-31 – Kerstin Ahlberg.
 • Val av övriga ordinarie ledamöter…
  Pernilla Landin, 2017-05-08 – 2017-12-31 (kassör)
  Mattias Nilsson, 2017-05-08 – 2018-12-31 (sekreterare)
  Bo Johnér, 2017-05-08 – 2017-12-31 (ledamot)
 • Val av adjungerad ledamot…
  Pia Prestel, 2017-05-08 – 2017-12-31.
 • Val av ledamöter till föreningens presidium sker inom styrelsen av föreningens ordförande.
 • Styrelsen konstituerar sig själv genom val av sekreterare och kassör. 

FULLMAKT, att företräda annan medlemsförening vid det EXTRA årsmötet lördagen den 6 maj 2017. (PDF)

Justerat protokoll från det extra årsmötet 2017-05-06. (PDF)

Efter förrättade val per den 6 maj 2017 vid det extra inkallade årsmötet presenterar valberedningen, vilka ledamöter som ingår i styrelsen, ledamotens funktion samt mandattid. (PDF)

Anmälda deltagare till det Extra Årsmötet – sista anmälningstillfälle är 2017-05-03, klockan 12.00, då presidiet bjuder på cider med tilltugg.

Ahlberg, Kerstin – Länsstyrelsen i Blekinge län Alexandersson, 
Rune – Kärrabo Miljövårdsförening
Berglund, Hagström, Gunilla – Kustmiljögruppen
Blomqvist, Roland – Södra Kärr Samfällighetsförening
Eklund, Karl-Gustaf (Kåge) – Kustmiljögruppen
Fransén, Rune – Kustmiljögruppen
Gustafsson, Olle – Norragårdens Samhällsförening
Göstasson, Gunnel – Gunnarstorps Miljöförening
Hellman, Jan – Kustmiljögruppen
Hellman, Solbrith – Miljöföreningen Södra Ragnabo
Johnér, Bo – Kustmiljögruppen
Landin, Pernilla – Vattenrådet
Lindberg, Leif – Bergkvara Hembygdsgille
Lindh, Owe – Bergkvara Samhällsförening
Nilsson, Mattias – Miljökontoret Torsås kommun
Prestel, Pia – Kustmiljögruppen Wahlström,
Göran – Djursviks Samhällsförening

Totalt 17 stycken anmälningar 2017-05-06, klockan 09.07/kge