Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring” i den delvis instängda viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet

I nedanstående protokoll har Kustmiljögruppen behandlat detta ärende.

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av styrelsens beslut.

# § 15022, 2015-01-22 – Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis instängda viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet”. (PDF)

I protokollet framgår att Länsstyrelsen i Kalmar län fått avslag på sin framställan om ekonomiskt stöd från Havs- och vattenmyndigheten, varför ärendet läggs till handlingarna, utan att ha blivit genomfört.