Årsmötesprotokoll 2010

Kustmiljögruppens årsmöte ägde rum lördagen den 5 juni 2010.

Till ny styrelse för 2010-2011 valdes:

Rune Fransén (ordf), Birgitta Hedvall (ledamot), Solveig Johansson (ledamot), Pia Prestel (ledamot), Roland Blomqvist (suppleant).

Mats Elgqvist som tog initiativ till att Kustmiljögruppen instituerades våren 2004 och har varit dess ordförande alltsedan dess hade avböjt omval. Han avtackades för ett utomordentligt arbete. Mats Elgqvist var den som drog igång kustmiljöarbetet i Torsås för tretton år sedan och som tack vare ett stort kontaktnät även fick till stånd fem kvalificerade kustmiljökonferenser förlagda till Bergkvara. Konferenser som givit eko i hela vårt land och även utom landets gränser.

Även Håkan Larsson och Ulf Svensson, som varit styrelseledamöter alltsedan starten hade avböjt omval. Båda avtackades för ett mycket gott arbete i styrelsen. Håkan Larsson avtackades särskilt för allt arbete som sekreterare alltsedan starten och nedlagt arbete i utförliga anteckningar från de stora kustmiljökonferenserna i Bergkvara under tio års tid. Dessa anteckningar innehåller mycket kunskap och tips kring kustmiljöarbete från vårt lands främsta experter i detta ämne.