Kampanj 2013 för att båtägare till två-takts båtmotorer skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin

Kampanj för att två-takts båtmotorer skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin

Från Kustmiljögruppens verksamhetsplan för perioden 2012-06–2013-05 står det att läsa att ”Leif Lindberg, kontaktperson för yrkesfiskarna i Torsås kommun, har till ordföranden Rune Fransén i samband med och inför årsmötet tagit initiativ till, att Torsås Kustmiljögrupp bör initiera en miljöbränslekampanj som i första hand riktar sig mot båtägare till två-takts motorer”.

Alkylatbensin är ett bränsle som helt enkelt används av människor som ”bryr sig om miljön”, säger Leif Lindberg.

Alkylatbensin är den renaste petroleumprodukt som går att få fram. Den är 99 % renare än vanlig bensin och därmed ”snällare” både mot miljön genom att bildningen av mark ozon mer än halveras, men även mot människor och inte att förglömma mot själva båtmotorn.

Alkylatbensin ger en perfekt prestanda genom att tändstift och förbränningsrum hålls renare. Alkylatbensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar båtmotorn utan problem. När alkylatbensin används så slipper du nästan helt ifrån farliga ämnen som bensen och aromatiska kolväteföreningar som i allmänhet orsakar allvarligare hälsoproblem.

Mindre tvåtakts båtmotorer är tekniskt sett ganska enkla, men med dålig förbränning. 
Det innebär att mycket av bränslet 25-30% går ut oförbränt och om det rör sig om båtmotorer, så hamnar detta direkt i vattnet, vilket givetvis har en direkt negativ påverkan på vattenmiljön i Kalmarsund. Vi i styrelsen och medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp måste därför ta ett större ansvar för miljön, vilket även kan ta sig uttryck i att lätta på gasen och att använda sig av elmotorer. Alkylatbensin finns både för tvåtakts- och för fyrtakts motorer. Observera att till två-tvåtaktsmotorerna för båtar, som är vattenkylda krävs även tillsats av marin Outboard olja. 

”Människan är själv sin värsta fiende. Att agera enligt ekosystemprincipen är en uppmaning om att solidaritet skall riktas mot folk och fä (havets innevånare i alla former inklusive mikroorganismer) samt generationer”, säger Åke Hagström vid Havsmiljöinstitutet i Göteborg. 

Styrelsen är fullt medveten om att dessa tankar måste tas i olika steg och under en längre tid. Men även den längsta resa börjar ju som bekant med ett första steg.

Det första steget är att under sommaren 2013 göra en kampanj riktad mot bensinstationer och försäljningsställen av drivmedel i Torsås kommun och på så sätt få publicitet kring frågan om användandet av lämpligt och alternativt drivmedel till tvåtakts båtmotorer.

Ett andra steg är att bilda opinion genom att Kustmiljögruppen placerar på strategiska platser i kommunen, båthamnen ”trottoarpratare” som ger vederhäftig information om alkylatbensinens fördelar för hälsa och miljö

Ett tredje steg är att påverka grannar, vänner och bekanta samt att uppmana medlemsföreningarna att de vid sina styrelsemöten, föreningsstämmor och årsmöten uppmanar sina medlemmar att tänka mer miljömässigt, när de använder mindre tvåtakts båtmotorer i vår skärgård, en del av Vattenriket Sverige.

Klicka på den bilderna nedan för att läsa mer…

Informationsbroschyr Bränsle för folk som bryr sig (PDF) 

Aspen 4 och Outboardolja

Informationsblad Aspen 4 och Outboardolja (PDF)

Att tänka på vid byte till Aspen alkylatbensin

Informationsblad Att tänka på vid byte till Aspen alkylatbensin (PDF)


Försäljningsställen i Torsås kommun av alkylatbensin i dunk, 5 resp. 25 liter

 

 Bergkvara
# Liljas Bil
# Lantmännen
# Olssons Marina

Torsås
# OK/Q8
# Torsås Bilar
# Torsås Bilservice/Mekonomen

Söderåkra
# Bil & Traktor
# Preem 

 

Försäljningsställen utanför Torsås kommun av alkylatbensin i lös vikt, där Du själv har dunk med Dig, vilket ger ett literpris som är ca 30% lägre än i dunk.

# Maskinaffären i Nybro
# Maskin Skog & Trädgård i Kalmar
# Runessons i Karlskrona