LOVA-ansökan ”Genomströmningsprojekt – Södra Kärr 2014-2016”

Södra Kärr Samfällighetsförening har ansökt om LOVA-medel hos Länsstyrelsen i Kalmar län för att möjliggöra och förverkliga det ”Genomströmningsprojekt i Södra Kärr i samverkan med Torsås kommun i ett helhetstänk för Grisbäckens mynningsområde ur perspektiven reduktion av närsalter, vattenmiljö- och fiskesynpunkt i en grund vik av Kalmarsund, som initierades redan 2012.

Klicka på den blå länken för att läsa ansökningsblanketten. (PDF)

Klicka på den blå länken för att läsa hela ansökan – Bilaga 1. (PDF)

Bilaga 2 – Karta över projektområdet och Grisbäckens mynning. (PDF)

Bilaga 3 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultaten. (PDF)

Bilaga 4 – Torsås kommuns syn på genomströmningsprojektet i Södra Kärr

Bilaga 5 – Länkadresser till tryckta rapporter och liknande material