Norragårdens Samfällighetsförening

Kontaktperson: Olle Gustafson
Telefon: 0480-330 06
E-post: ollegustafson1@gmail.com

Kontaktperson: Pia Prestel
Telefon: 0486- 205 20 resp. 0481-410 98
Mobil: 070-770 62 90
E-post: pia.prestel@hotmail.com

Kontaktperson: Kennert Täck
Telefon: 0481-161 69
Mobil: 070-582 37 45
E-post: kennert.tack@telia.com