Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening

Kontaktperson: Kennerth Albrektsson
Telefon: 0486-260 63 resp. 0480-881 26
Mobil: 070-258 41 68 resp. 070-689 43 30
E-post: kennerth.anna@swipnet.se

Kontaktperson: Jan-Ingmar Rosenblad
Telefon: 0480-41 78 42 resp. 0486-109 15
Mobil: 073-079 88 42 resp. 076-109 15 85
E-post: jan-ingmar.rosenblad@telia.com

Kontaktperson: Östen Barrdahl
Telefon: 0486-207 38
Mobil:
E-post: osten.barrdahl@hotmail.com