Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun, onsdagen den 25 februari 2014