Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund och ytvatten i Torsås kommun, onsdagen den 25 februari 2015

Vi träffas i Olofsgården för mingel mellan klockan 18.00-18.30, varefter det egentliga programmet börjar med Kustmiljögruppens ordförande som moderator.

Anmälan om deltagande sker till Kustmiljögruppens sekreterare Karl-Gustaf (Kåge) Eklund på mail kage.eklund@kustmiljogruppen.org.

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av hur vi inom Kustmiljögruppen tänkt oss kvällen.
# Ordförandens tankar om det politiska kvällsseminariet! (PDF)
# Matrisbild över det politiska kvällsseminariet! (PDF)
# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med fem frågor (PDF)
# Programblad med tider, föreläsare och frågeställningar som skall få sitt svar under kvällen. (PDF)

I nedanstående protokoll har Kustmiljögruppen behandlat detta ärende. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av styrelsens beslut.
# § 15011, 2015-01-22 – Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun. (PDF)
# § 15049, 2015-02-17 – Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun. (PDF)

Massmedia bevakning
Torsås kommuns evenemangskalender (JPG)
Seminarium och samtal om vatten, Östran 2015-01-31 (JPG)
Vattenfrågor sätts i fokus, Östran 2015-02-12 (JPG)
Annons i Barometern-OT och i Östran, lördagen den 21 februari 2015 (JPG)
Vattenmiljön allt viktigare, Barometern och Östran 2015-02-24 (PDF)
Vattenmiljön är ett gemensamt ansvar, Östran 2015-03-13 (JPG)

Bilder från seminariet återfinns i Kustmiljögruppens bildgalleri.
Klicka på den blå länken för att ta del av bilderna https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/ 

Anmälda deltagare i bokstavsordning
Eva-Kristina Berg, Torsås kommun – 2015-02-16
Lisa Bondesson, Torsås kommun – 2015-02-24
Sören Bondesson, Torsås kommun – 2015-02-22
Hans Brolin, Svenska Kyrkan i Torsås pastorat – 2015-02-24
John Bräutigam, Kustmiljögruppen – 2015-01-22
Megg Bräutigam, Kustmiljögruppen – 2015-01-22

Hugo Carlsson, Gunnarstorps Miljöförening – 2015-02-24
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen – 2015-01-22
Agneta Eriksson, Torsås kommun – 2015-02-22
Rune Fransén, Kustmiljögruppen – 2015-02-16
Kent Freij, Torsås kommun – 2015-01-30
Marie-Louise Georgsson, Gunnarstorps miljöförening – 2015-02-24

Nils Gustling, Torsås kommun – 2015-02-22
Assar Johansson, entreprenör – 2015-02-19
Christofer Johansson, Torsås kommun – 2015-02-16
Nina Johansson, Torsås kommun – 2015-01-29
Pernilla Landin, Torsås kommun, föreläsare – 2015-02-13
Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening – 2015-02-25

Hans Larsson, Torsås kommun, föreläsare – 2015-02-10
Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening – 2015-02-23
Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille – 2015-02-17
Susanna Minnhagen, Kalmar kommun – 2015-02-25
Henrik Nilsson Bokor, Torsås kommun – 2015-02-10
Mikael Nilsson, Torsås kommun – 2015-02-24

Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo – 2015-02-20
Lena Peribert, Kustmiljögruppen – 2015-01-27
Pia Prestel, Kustmiljögruppen – 2015-01-22
Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo – 2015-02-20
Åsa Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo – 2015-02-20
Bengt Rydahl, Torsås kommun, 2015-02-21

Martin Storm, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun – 2015-02-13
Anna Thore, Kalmarsundskommissionen – 2014-02-25
Kennert Täck, Kustmiljögruppen -2015-02-17
Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening – 2015-02-16

samt ytterligare 11 deltagare från allmänheten.

Anteckningar och Powerpoint presentationer

Bakgrund:
Sekretariat har fått i uppgift att på hemsidan lägga in anteckningar och Powerpoint presentationer som de fyra föreläsarna presenterat under seminariet.

Redovisning:
Anteckningarna och Powerpoint presentationer presenteras i 5 delmoment som redovisas separat och som följer programbladet.

Målgrupp:
Av inbjudan till och programblad samt deltagarförteckning framgår att det politiska seminariet om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun vänder sig till en bred målgrupp av aktörer från den politiska nivån, via intresseorganisationer och deras medlemmar, vänföretag/sponsorer till de ideella organisationer samt allmänheten som tycker att vatten är intressant, viktigt och en förutsättning för att Torsås kommun skall utvecklas och erbjuda sina innevånare, turister och sommarboende ”ett gott liv i en livskraftig kommun”.

Moment 1 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande och moderator för seminariet).
Seminariet öppnas för ett gott liv i en livskraftig kommun!
Klicka här för Powerpoint presentation. (PDF)

Moment 2 – Henrik Nilsson Bokor (Kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun).
Vad säger Översiktsplanen om kommunens vatten?
Klicka här för presenterade anteckningar. (PDF)

Moment 3 – Hans Larsson (Bygg- och Miljönämndens ordförande)
Vad säger Vattenvårdsplanen 2014-2015 om kommunens vatten?
Klicka här för presenterade anteckningar. (PDF)

Moment 4 – Christofer Johansson (Bygg- och Miljönämndens 2:e vice ordförande)
Politikers möjligheter att arbeta med miljöfrågor i Torsås kommun!
Klicka här för Powerpoint presentation. (PDF)

Moment 5 – Pernilla Landin (Sekreterare i Vattenrådet tillika miljöinspektör) och
Nina Johansson (VA-chef)
Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021, utifrån ett kommunalt perspektiv!
Klicka här för Powerpoint presentation. (PDF)

Moment 6 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande)
Moderators sammanfattning i form av ett referat av det politiska kvällsseminariet. (PDF)