Vårträff (årsmöte)Lördag 4 maj

Välkomna till Båtklubbens lokal i Bergkvara.

Årsmötet börjar 10:00, under årsmötet bjuder vi på fika.

Efter mötet går vi tillsammans från Badudden mot Skällenäs, en kort promenad, i samband med promenaden plockar vi skräp. KMG tar med det som behövs för skräpplockningen.
Vi besöker den nyanlagda våtmarken i Skällenäs. På plats blir det en visning av genomförd åtgärd. Vi börjar visningen ca 11:30.
Det går givetvis att delta i en eller flera aktiviteter.

Handlingar till Mötet:
Kallelse
verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan ink budget 2024-2026
Revisionsberättelse 2023-01-01 till 2023-12-31 
Balans & resultaträkning 2023

VÄLKOMNA
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp