Visning av genomförd åtgärd i Brinkaström

Välkommen till visning av genomförd återaktivering av en delsträcka i Brömsebäcken.
Under hållbarhetsveckan 2023 visades arbetet upp, men då hade inte vattnet hittat till Brömsebäcken. Nu besöker vi Brinkaström för att se hur åtgärden ser ut idag.
1 april, annandag påsk klockan 10:30, träffas vi i Brinkaström 418, hos Lennart och Kennerth och tittar på resultatet av deras arbete.

Välkomna.