Minnesanteckningar Vattensamling 2012

Bakgrund:
Torsås Kustmiljögrupps sekretariat har fått i uppgift att under konferensen                    föra minnesanteckning över vad de olika föreläsarna kompletterar sina rikt
informativa och illustrerade Powerpoint presentationer med.

Redovisning:
Sekretariatet gör inte anspråk på att allt vad som sägs under konferensen                     finns återberättat och/eller kommenterat i varje enskilt delmoment.
Minnesanteckningarna har via mail översänts till respektive föreläsare för kommentarer, rättelser och kompletteringar för att säkerställa minnesanteckningarna läsvärde. Minnesanteckningarna presenteras i 8 delmoment som redovisas separat och som följer dagordningen. Under varje moment återfinns dels minnesanteckningar dels föreläsarens Powerpoint presentationer. I minnesanteckningarna anges namn med förnamn följt av efternamn i versal.

Målgrupp:
Av inbjudan till och dagordning samt deltagarförteckning framgår att Vattensamling 2012 vänder sig till en bred målgrupp av aktörer från den politiska nivån, via intresseorganisationer och deras medlemmar till de ideella organisationer som tycker att vatten är intressant och viktigt.

Moment 1 – Inledning Håkan Algotsson (Torsås kommun) och Olof Johansson (Kalmarsundskommissionen).
Klicka här för minnesanteckningar 2 sidor. (PDF)
Klicka här för sammanfattning 1 sida. (PDF)

Moment 2 – Föreläsare Eva Steiner (Karlskrona kommun/Lyckebyåns  vattenförbund).
Hur kan utbildning och kommunikation starta intresse för vatten?
Tips och
inspiration till vattenråd.
Klicka här för minnesanteckningar 4 sidor. (PDF)
Klicka här för sammanfattning 2 sidor. (PDF)
Klicka här för Powerpoint presentationer 18 sidor. (PDF)

Moment 3 – Föreläsare Per-Erik Larsson (Södra)
Små åtgärder i din skog ger renare vatten! Arbetet med Skogens vatten.
Klicka här för minnesanteckningar 3 sidor. (PDF)
Klicka här för sammanfattning 2 sidor. (PDF)
Klicka här för Powerpoint presentationer 36 sidor. (PDF)

Moment 4 – Föreläsare Erik Erlandson-Hammargren (Salmokonsult)
Biotopvård för fisk: mer fisk, fler arter men framförallt friskare vatten!
Klicka här för minnesanteckningar 3 sidor.(PDF)
Klicka här för sammanfattning 2 sidor. (PDF)
Klicka här för Powerpoint presentationer 19 sidor.(PDF)

Moment 5 – Föreläsare Rune Hallgren (LRF)
Förankra åtgärdsplan bland lantbrukare är en start på det konkreta arbetet.        Klicka här för minnesanteckningar 3 sidor. (PDF)
Klicka här för sammanfattning 2 sidor. (PDF)
Klicka här för Powerpoint presentationer 3 sidor. (PDF)

Moment 6 – Föreläsare Åke Hagström (Havsmiljöinstitutet)
Fungerar lokalt arbete? Många bäckar små gör en stor å.
Klicka här för minnesanteckningar 4 sidor. (PDF)
Klicka här för sammanfattning 3 sidor. (PDF)
Klicka här för Powerpoint presentationer 24 sidor. (PDF)

Moment 7 – Bilder från föreläsningar/workshops/mässan – broschyrer              
(Torsås kommun)
# Stan Weyns – Biotopvård för fisk: restaurera lekplats för öring
Klicka här för att se bilder.
Klicka här för broschyr ”Hänsyn och åtgärder i vattendrag”. (PDF)
# Pernilla Landin – Vatten i skog: inspiration småskaliga åtgärder
Klicka här för att se bilder.
Klicka här för broschyr ”Inspirationsguide för vattenvård i skog”.(PDF)
Klicka här för broschyr ”Vattenförvaltning i skog”. (PDF)
# Rune Fransén – uppvisning av teknik för vassröjning och insamling
Klicka här för att se bilder.
Klicka här för information om ”Lokalt vasspelleteringsförsök”.  (PDF)
Klicka här för information om ”Gösta Lindners stipendium”. (PDF)

Moment 8 – Återsamling och avslutning Stan Weyns och kan Algotsson
Klicka här för minnesanteckningar 4 sidor. (PDF)

Tack:
Sekretariatet för Torsås Kustmiljögrupp vill med Vattenrådets ordförande
i Torsås kommun, Håkan Algotsson, instämma i den sammanfattande
utvärderingen av Vattensamling 2012 – ”vi tillsammans kan och det gör
skillnad”.

Trevlig läsning

 

 

2 svar på ”Minnesanteckningar Vattensamling 2012

  1. Pingback: Minnesanteckningar från ”Vattensamling 2012″ | Torsås kustmiljögrupp

  2. Pingback: Nyhetsbrev juni månad 2012 | Torsås kustmiljögrupp

Kommentarer är stängda.