Justerat protokoll vårträff 29 april 2023

Årets årsmöte genomfördes i Hallasjö. Efter genomfört årsmöte berättade Hallasjö vägförening om deras gemensamma arbetet för att hålla kvar mer vatten i Hallasjö efter inledningen blev vi guide i området där man planerar vattenhållande åtgärder.

Tack Alla deltagare. Ett extra tack till Gunnel och Ulf svensson och Hallasjö Vägförening för en mycket fin presentation och guidning av er vackra miljö. 

Dokument vårträff 2023:

Protokoll 29 april 2023

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2022-2024