HÖSTBÅL lördag 31/8, vid bron till Saltskärs

Från 19:00 finns möjlighet att delta i tipspromenad. Vi finns på plats för samtal och diskussion om vatten.
20:30 tänds höstbålet. Vi säger farväl till sommaren och manifesterar för Östersjön, kusten och allas vårt vatten.

Vi bjuder på något att äta och dricka.

OBS! om Ni kommer med bil, parkera ni vid anvisad parkering
vid Dalskär. Följ vattenrådets och kustmiljögruppens flaggor
mot Saltskär/Saltskärsvägen.

Karta, Dalskär och Ragnabo i Bergkvara.
Inbjudan höstbål 31/8-2024

VARMT VÄLKONA
…………………………………
Varje år, sista lördag i augusti uppmärksammas Östersjöns miljö på flera platser längs med vår kust. I år tänds höstbål på Öland, Kalmar och i Torsås kommun.

Traditionen med att säga farväl till sommaren samtidigt som sommarvistelserna stängs kommer från norra Sverige, Finland och de baltiska staterna. När Åbo var Europas kulturhuvudstad, 2011, tog de initiativ till att sprida traditionen. I vårt län organiseras Höstbål för Östersjön av vattenråd, kommuner i samverkan med lokala organisationer. Torsås kustmiljögrupp och Bruatorpsån, Grisbäcken, och Brömsebäckens vattenråd och miljöföreningen Södra Ragnabo bjuder in till årets höstbål.
……………………………….
VARMT VÄLKOMNA

Vårträff (årsmöte)Lördag 4 maj

Välkomna till Båtklubbens lokal i Bergkvara.

Årsmötet börjar 10:00, under årsmötet bjuder vi på fika.

Efter mötet går vi tillsammans från Badudden mot Skällenäs, en kort promenad, i samband med promenaden plockar vi skräp. KMG tar med det som behövs för skräpplockningen.
Vi besöker den nyanlagda våtmarken i Skällenäs. På plats blir det en visning av genomförd åtgärd. Vi börjar visningen ca 11:30.
Det går givetvis att delta i en eller flera aktiviteter.

Handlingar till Mötet:
Kallelse
verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan ink budget 2024-2026
Revisionsberättelse 2023-01-01 till 2023-12-31 
Balans & resultaträkning 2023

VÄLKOMNA
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp

Visning av genomförd åtgärd i Brinkaström

Välkommen till visning av genomförd återaktivering av en delsträcka i Brömsebäcken.
Under hållbarhetsveckan 2023 visades arbetet upp, men då hade inte vattnet hittat till Brömsebäcken. Nu besöker vi Brinkaström för att se hur åtgärden ser ut idag.
1 april, annandag påsk klockan 10:30, träffas vi i Brinkaström 418, hos Lennart och Kennerth och tittar på resultatet av deras arbete.

Välkomna.

 

Kustmiljögruppen har genomfört samråd för alger

Från 2024 och 5 år framöver kan nu kustmiljögruppens medlemsföreningar samla in alg enligt givet beslut. Inom kort kommer föreningarnas kontaktpersoner för vassklippning, nu mera kallat åtgärder i samverkan bli kallade till Torsås kommun för att diskutera hur arbetet kan genomföras under året och kommande år.

Målet är att göra mer miljöförbättrande åtgärder än att endast klippa vass. 

Se länsstyrelsen beslutet för borttagning av algmattor.

Protokoll styrelsemöte 6 februari 2024

Protokoll från styrelsemöte 6 februari 2024.

Nu finns protokollet tillgängligt för läsning, nedan ser ni ett smakprov av innehållet i protokollet.

Vårträff genomförs 4 maj, kl. 10:00, start 10 i båtklubbens lokal, Dalskär.
Efter genomfört möte, tar vi oss ut med Kalmarsundsleden söder över mot nyanlagd våtmark 2023 i Skällenäs hos Anders Johnson. På vägen till och från våtmarken tänker vi att vi ska hjälpas åt att plocka skräp. KMG bistår med soppåsar, några plockare och några handskar. Framme vid våtmarken berättar markägaren om våtmarken.

En uppmaning, val kommer ske vid vårträff, vi behöver fler styrelsemedlemmar som kan arbeta och engagera sig i styrelsen och i aktiviteter. Vänligen prata runt med era medlemmar i era föreningar, föreslå gärna kandidater. Förslag lämnas till ordförande.