Vårträff, årsmöte 7 maj

Kallelse och dagordning för Torsås Kustmiljögrupps årsmöte 2021.

Ordinarie årsmöte med medlemsförhandlingar i Torsås Kustmiljögrupp.

Tid: Lördagen den 7 maj kl. 10.00.
OBS! byte av lokal! Bergkvara Sjöfartsmuseum, Hamnmagasinet i hamnen,
385 42 Bergkvara

 – Information av Johanna Eriksson, Torsås kommun angående fiskevårdande åtgärder i vattendrag.
 – Redovisning av Torsås kommuns arbete. Johanna Eriksson och Pernilla Landin informerar.

Efter föredragen hålls årsmöte med medlemsförhandlingar i Torsås
Kustmiljögrupp.

Fika serveras under mötet.

OBS! Innan årsmötet kommer styrelsen att träffas för ett kort styrelsemöte.
Vi träffas kl. 09.00 i samma lokal som ovan