Vårträff 29 april 2023

Den 29 april träffas vi i Hallasjö för att genomföra vårträff/årsmötet.

Årsmötet hålls kl 10.00 hos Gunnel och Ulf Svensson, Hallasjö 111.

Under mötet serveras fika.

Handlingar:

Kallelse årsmöte 29 april 2023

Verksamhetsberättelse 2022

revisionsberättelse för år 2022

Verksamhetsplan 2022-2024

Efter årsmötet (ca 11:00), presenterar Hallasjö vägförening sina LONA projekt Återväta Hallasjö och Åtgärder för att återväta Hallasjö. Därefter får vi en guidning i områdena som ingår i projekten.

Välkomna.