Föreningsstämma 16 okt

Välkommen till föreningsstämma och föredrag om våtmarker och vattenhållande åtgärder.

Tid:            Lördagen den 16 oktober 2021 kl. 10.00 – 13:30

 Plats:          Kommunhuset Torsås kommun           

                       Förmiddagsfika serveras.

   Dagordning för föreningsstämma med start 10:00

  • Ordföranden hälsar välkommen.
  • Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
  • Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans
  • Val
  • Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
  • Fastställande av verksamhetsbudget för 2022
  • Övriga frågor.
  • Pernilla Landin Torsås kommun, redogör för aktuella frågor inom kommunen.

Föreningsstämman avslutas.

Fokus föreläsning: Våtmarker och vattenhållande åtgärder,
start ca 10:45

Johanna Eriksson Torsås kommun, Projektledare för LOVA projekt sedan januari 2021 med fokus på att arbeta för att skapa fosforreducerande och vattenhållande åtgärder i Torsås kommun. Johanna kommer visa och berätta vad man bör tänka på, vilka hjälpmedel det finns för att ta fram underlag och mycket mer.

Efter föredraget ca 11:30, finns möjlighet att åka med  i stor buss till våtmarksområdet, en våtmarken som nyligen restaurerats.  För att titta, diskutera och lära oss mer.

Det är lite blött i området, ta gärna med tåliga skor.

VÄLKOMMNA

Se hela Kallelse till föreningsstämma med styrelsens förslag till dagordning   i PDF.

https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2021/09/Foreningsstamma-2021.pdf