Justerat protokoll från föreningsstämma 16 okt 2021

Under dokumentarkiv i menyn ovan finner ni fliken protokoll, under protokoll 2021 finner ni protokollet från föreningsstämman inklusive bilagor.

Här finner ni också Johanna Erikssons presentation om våtmarker.

Eller följ länk, direkt till fliken protokoll- https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/styrelsemoten-2021/