Hållbarhetsresa 26 sep

Ta chansen att följa med på årets hållbarhetsresa som även 2021 går till Norra Gullabo Dammkärr. Förra året besökte vi denna nyanlagda våtmark, kom och se hur den har förändrats på ett år. Våren 2020 har en våtmark med vattenspegel på ca 0,8 ha anlagts. Genom att hålla kvar vatten i den skapade våtmarken bidrar den till att fördröja uttorkning av Strömby å sommartid.

Söndag 26 september, Kl 10:30 ca 12:00

Vägvisning: Kör från Torsås samhälle mot Gullabo, sväng mot Kvilla/Strömby. Vid kvarnen i Norra Gullabo kommer ni se en flagga där ni svänger ned mot vänster. Följ markeringarna.

Fika serveras

Här ser ni inbjudan

https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2021/09/hallbarhetsresa2021.pdf