Invigning av våtmarksskylt – Naturens reningsverk

26 maj träffades Kustmiljögruppens styrelse tillsammans med Lena Ovesson vid vägen från kyrkans parkering ner mot Ödet för invigning av informationsskylt som Lena Ovesson varit med och sponsrat tillsammans med bidrag från LONA ”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt”.

Skylten har tagits fram för att informera och belysa vikten av våtmarker – naturens egna reningsverk.

En våtmark fungerar som ett filter i landskapet som samlar upp föroreningar. Reningen sker på så sätt att näringsämnen sjunker till botten. Fosfor binds till största delen till lerpartiklar i sedimentet. Kvävereningen sker genom att bakterier genomgår processer på våtmarkens botten. Bakterierna omvandlar kvävet till nitratkväve och omvandlas vidare till ofarlig kvävgas som försvinner upp i luften. En del av näringsämnena tas naturligtvis upp av växterna i våtmarken.

Gå gärna förbi och ta er en titt på skylten och lär er mer om naturens egna reningsverk.

Lena Ovesson och Kerstin Ahlberg, Kustmiljögruppens ordförande diskuterar skyltens innehåll, efter att Lena monterat upp skylten skålas det i cider.