Årets vasslåtter är nu avslutad

Hej!

Nu är årets vasslåtter avslutad. Assar hälsar att över lag har vassen dragit sig tillbaka.

Vill bara påminna er som ännu inte är klara med ert vassarbetet att vassen endast bör ligga en kort tid på strandängarna max 14 dagar, annars kan värdefull flora gå förlorad.

Vill ta chansen att säga att ni gör ett bra jobb med att ta hand om den klippta vassen!

Har ni frågor om lagring och lagringsplatser som rör vass och slåtter kontakta Torsås kommun.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp