Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar

Hej!

Som ni känner till finns en överenskommelse med kommunen om vass-slåtter. Ett flertal föreningar har fått vass slagen genom kommunens försorg. I överenskommelsen ingår att man innan nästa års slåtter ska ha tagit omhand vassen, annars blir det ingen ny slåtter.

Det har framkommit att ett antal högar med gammal vass inte tagits omhand enligt överenskommelsen. Högarna med vass måste tas om hand enligt överenskommelse oavsett om ny vass-slåtter önskas framledes.

Vassen får inte lagras på strandängar. Vassen får endast under en kort tid läggas för avrinning, max 14 dagar, annars kan värdefull flora gå förlorad.

Vid frågor som rör vass och slåtter kontakta Torsås kommun.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp