LONA 2018-2021

2018 lämnade Kustmiljögruppen in en LONA ansökan med fokus på att restaurera 2 våtmarker, projektera för en ny våtmark samt framställande av en informationsskylt. Projektet beviljades med 408 000 kr där KMG går in med 10 %, framförallt finansieras projektet med eget arbete. Under året har en ansökan lämnats in och beviljats för restaurering av våtmarken i Järnsida. Naturvårdsingenjörerna har projekterat en våtmark i Brinkaström. Tyvärr har vi fått backa, då länsstyrelsen inte tyckte att den projekterade våtmarken var kostnadseffektiv. Restaurering av våtmarken i Järnsida genomförs innan vintern i år och Informationsskylten tas fram under hösten. Inom kort kommer mer om projektet och hur det fortskrider.