Protokoll styrelsemöte 6 februari 2024

Protokoll från styrelsemöte 6 februari 2024.

Nu finns protokollet tillgängligt för läsning, nedan ser ni ett smakprov av innehållet i protokollet.

Vårträff genomförs 4 maj, kl. 10:00, start 10 i båtklubbens lokal, Dalskär.
Efter genomfört möte, tar vi oss ut med Kalmarsundsleden söder över mot nyanlagd våtmark 2023 i Skällenäs hos Anders Johnson. På vägen till och från våtmarken tänker vi att vi ska hjälpas åt att plocka skräp. KMG bistår med soppåsar, några plockare och några handskar. Framme vid våtmarken berättar markägaren om våtmarken.

En uppmaning, val kommer ske vid vårträff, vi behöver fler styrelsemedlemmar som kan arbeta och engagera sig i styrelsen och i aktiviteter. Vänligen prata runt med era medlemmar i era föreningar, föreslå gärna kandidater. Förslag lämnas till ordförande.