Kustmiljögruppen har genomfört samråd för alger

Från 2024 och 5 år framöver kan nu kustmiljögruppens medlemsföreningar samla in alg enligt givet beslut. Inom kort kommer föreningarnas kontaktpersoner för vassklippning, nu mera kallat åtgärder i samverkan bli kallade till Torsås kommun för att diskutera hur arbetet kan genomföras under året och kommande år.

Målet är att göra mer miljöförbättrande åtgärder än att endast klippa vass. 

Se länsstyrelsen beslutet för borttagning av algmattor.