Samråd för vasslåtter 2021

Beslutet som finns idag faller ut 2020. Besluten från länsstyrelsen är 5 åriga. Under våren 2021 påbörjas arbetet med att samråda inför vasslåtter kommande år. 

Arbetet kommer att samordnas av Assar Johansson med stöd av Rune Franzen.

Assar kontaktar era när arbetet påbörjas.

Fundera på hur ni kommer vill hantera den slagna vassen framledes. vart ni ska mellanlagra vassen och sedan slutligen hantera vassen. Detta ska meddelas till Torsås kommun innan samrådet lämnas in till Länsstyrelsen.

Vill också uppmärksamma att enligt Länsstyrelsens beslut 2016- 04-28 punkt 6. Ska vassen forsla bort från området så fort åtgärden är slutförd. Inga vasshögar ska ligga kvar på strandängar eller i närheten av strandkanter detta för att minska skadan på marken men också för att näringen som tas upp med vassen inte ska laka ut till vattnet igen.