Vassklippning från 2021

Beslut från Länsstyrelsen

3 juni inkom beslut från Länsstyrelsen för vassklippning för de kommande 5 åren.

Förändringar från 2021 är att Gunnarstorps miljöförening inte får klippa vass inom Fulviks naturreservat. En ansökan kommer lämnas in med begäran om dispens för klippning från 2022. Från i år klipps vass även i område vid Norra Kärrs Stugförening. I övrigt några mindre förändringar för områden där vass klipp i övrig som de 5 förgående åren.

En stor skillnad i länsstyrelsen beslutet är att denna gången innehåller beslut försiktighetsmått, tidigare har det varit förslag till försiktighetsmått.

De som ansökt till kommunen om eget omhändertagande av vassen har samtliga fått okej för detta. Kontaktpersonerna har fått meddelande om detta via mail, inklusive försiktighetsmåtten och Länsstyrelsens beslut.

Försiktighetsmått som ligger med i meddelande om eget omhändertagande av vass.
–  Utför vassröjningen endast inom de områden som angivits i anmälan och lämna kvar enstaka vassruggar (5×5 m) inom samtliga åtgärdsområden. –  Deponera inte upptagen vegetation i vattnet eller på stranden. Forsla bort den slagna vassen ifrån området så fort åtgärden är slutförd (senast inom 7 dagar) i varje markerat område. Vassen omhändertas enligt anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning.
– Vidta åtgärder för att minimera markskador. Eventuella körskador återställs omedelbart