Samråd för vasslåtter är inlämnad

Samrådet för de 5 kommande åren för vasslåtter lämnats in den 23 april till Länsstyrelsen. Innan sommaren bör ett beslut inkomma från länsstyrelsen.

De försiktighetsmått som finns med i länsstyrelsens beslut och som är relevanta i samband med eget omhändertagande av vass kommer finnas med i Kommunens beslut. 

Assar kommer att kontakta er som är kontaktpersoner i början av juli när han börjar med planering av vassklippningen, klippningen påbörjas efter den 16 juli 2021.