Justerat protokoll från Årsmöte 12 juni 2021

Kallelse till kustmiljögruppens årsmöte 
Tid: lördagen den 12 juni kl 10.00.
Plats: Brömsebro samhällsförenings utomhustält. Platsen kallas även Logen och ligger på gränsen mellan Kalmar och Blekinge län, men på Blekingesidan.

Ni kommer se Kustmiljögruppens flagga vid nedfarten till Logen.
Om ni inte hittar, ring Kerstin Ahlberg tel. 0708-592636.

Kallelse och dagordning

Verksamhetsrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

Ekonomisk redovisning 2020

 

Justerat protokoll från årsmötet.